Чланарина 10.01.2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Чланарина за 2018 година е во тек и изнесува 400,00 денари на годишно ниво со вклучено осигурување на планина до 3000 мнв.

- До 18 години (се ослободени од чланарина без вклучено осигурување)
- Од 18 до 70 години 400,00 денари
- Над 70 години 150,00 денари

- Нова книшка 50,00 денари