ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување до членовите

ПСК,,Бистра,, своите состаноци ќе ги одржува на Електро-Машински факултет во просторија бр.112 секој вторник со почеток од 18ч.

Овој вторник 18.04.2017 година состанокот ќe се одржи во просторија бр.212 со почеток од 18 часот