Најава за акции

Триглав Словенија 24-28.08.2020

Триглав-Словенија Јулиски алпи 24-28.08.2020 год.

Ова е акција која претставува ,,шлаг на торта,,за сите оние кои се искачуваат по разни врвови преку 2000 мнв.

Триглав претставува една од најатрактивните дестинации за високогорство. Но и ова е прилика . . .

Повеќе

Деловник

Д.бр.02-26/2

Повеќе

59-то Годишно Собрание

Бр. 02-25/2

19.04.2018

 

 

           Врз основа на член 34 од статутот на Здружение на ПСК ,, Бистра ,, при МВР – Скопје претседателот на клубот свикува редовно 59-то Годишно собрание кое ќе се . . .

Повеќе


Пријатели