Извештаи за реализирани акции

Скопска-берење чај 22.07.2017

Скопска берење чај 22-07.2017 год.

 

Членовите на ПСК Бистар како и секоја година, така и оваа година направија акција Берење на чај. Акцијата броеше 10 члена кои уживаа најпрвин во убавото време, во убавините кои ни ги нуди природата, а дружбата беше на највисоко ниво. 


Реализирани акции