Извештаи за реализирани акции

МАЛ И ГОЛЕМ КРЧИН 05.08.2017

МАЛ И ГОЛЕМ КРЧИН 05.09.2017 година

9 члена на ПСК Бистра ја реализираа оваа акција по пеколно жешко време како на рингла на 05 Август под водство на Владимир Л.
За 4 часа од с.Битуше членовите се искачија на Голем Крчин, каде направија кратка пауза . На Мал Крчин нападнати од рој мравки , кои си ги понесоа дома, беа принудени да неправат многу кратка пауза .Од пеколното време не можеле да ја згаснат жедта .
Напомена-многу змии.
Иначе акција одлична и успешно реализирана .

Реализирани акции