Извештаи за реализирани акции

ЕКО-АКЦИЈА 02.09.2017

ЕКО-АКЦИЈА 02.09.2017 година

Во саботата членовите на ПСК Бистра Мајнов, Драги-Шеки, Пепи, Бубе, Анела, Искра направија доброволна акција за чистење и подобар изглед на околината на домот . Но имаше и членови кои даваа морална подршка и го чуваа нашиот грб :).

 

 
Реализирани акции