Извештаи за реализирани акции

КОРАБ 09.08.2017

ЗАЕДНИЧКИ АКЦИИ ПСК БИСТРА ПД КРУГ-СРБИЈА

Членовите на ПСК Бистра беа домаќини и ги пречекаа планинарите од ПД Круг Белград-Србија во петок 08.09.2017 год.
Во саботата 09.09. се реализира посета на кањонот Матка како и разгледување на градот Скопје, а во попладневните часови дружба со игра и песна.
Во неделата се реализира акцијата Кораб -цар на планините. По убаво време, прекрасна дружба и воодушевување од убавините на Кораб. На врв 28 планинари од ПД Круг и 22 планинари од ПСК Бистра. Дружбата заврши со договор за повторна заедничка акција и дружба.
Реализирани акции