Извештаи за реализирани акции

Миленков камен 17.03.2018

Миленков камен 17.03.2018

Во саботата на 17.03.2018 год 8 члена на ПСК Бистра ја реализираа оваа акција под водство на Владимир Л. Времето ветувало дека ќе биде наклонето, 20 см. снег , а кога ќе го погледнеш гребенот поцрнет, снегот никаде го нема, што овозможи лесно искачување. Видливоста не баш најдобра, над 2000мнв се појави силен ветар 20-тина мин. до врв, водачот заедно со другите учесници одлучија тука да заврши акцијата. Акцијата многу успешна, група коректна, движење во колона еден позади друг.


Реализирани акции