Извештаи за реализирани акции

Заедницка средба 08-10.06.2018

ПСКБистра при МВР-Скопје беше домаќин на Традиционална СРЕДБА НА збратимените ПЛАНИНАРСКИТЕ КЛУБОВИ 
,,БИСТРА,, при МВР-Скопје,,КОМОВИ,,-Подгорица Црна Гора И ,,ПОЛИЦАЈАЦ-ЈОСИФ ПАНЧИЧ,, Белград-Србија во СКОПЈЕ 08-09-10.06.2018 ГОДИНА.
На оваа средба беа реализирани акциите:
Сабота 09 Јуни Царев врв (2084 мнв),
Недела10 Јуни Водно-Матка.

 

слики

Реализирани акции